Un cliente ha preguntado:

“como me conecto a antenas repetidoras e internet en zona rural”

- 01:17 28 November 2022

Movistar responde