Un cliente ha preguntado:

“how to check my balance”

- 09:58 08 December 2019

Movistar responde